Toner i ditt inre

 

”Men min längtan har jag. Den är hel...”

Du har säkert liksom jag upplevt känslan av något som vibrerar djupt inom dig, som toner i ditt inre. Tonerna ger röst åt frågorna om livet, våra existentiella frågor. Det kan vara frågor som; Vad är meningen med mitt liv? Hur kan jag leva lycklig? Vart är jag på väg? Vad vill jag med resten av mitt liv? Tonerna väcker en längtan efter en fördjupad förståelse av oss själva och den tillvaro vi är satta att leva i.

Tonerna kommer från det som finns djupast i vårt inre och vill leda oss till sanningar om oss själva. Det är min övertygelse att det i varje människa finns något heligt och helt unikt, ett heligt jag, som inte får kränkas eller skadas, som är fridlyst mark. När jag använder ordet helig syftar jag inte på en religiös inriktning eller åskådning utan på en inre essens som finns i varje människa. När vi står i kontakt med vår essens leder det till insikter som befriar och som får oss att dansa i takt med dem vi är. Vi blir sanna mot oss själva. Vi blir äkta människor. Det blir lättare att göra val i livet som leder oss mot sann tillfredsställelse, att lägga kraften rätt och att känna mening i livet.

När vi vänder oss utåt mot vår omvärld möter vi dagligen åsikter och värderingar. En del av dem gör vi till våra egna och tillskriver vårt jag. När du vänder dig inåt och lyssnar till tonerna möter du insikter som befriar. Ju oftare vi lyssna till tonerna, desto lättare är det att känna igen dem. Den här boken vill leda dig till just dina inre unika toner, till din unika essens, till allt det som är heligt och vill dansa i dig och som vill få dig att vara i dans.

Jag bjuder dig som läsare att följa i en cirkelrörelse som likt en spiral leder inåt mot det som är äkta i dig. På detta sätt kan riktningen även röra sig utåt mot omvärlden och mot framtiden. De gamla grekerna använde sig av uttrycket känn dig själv. Det är vad denna rörelse syftar till. Det handlar på intet sätt om prestation, snarare om växande insik- ter och om att våga överlämna sig till allt det som vill dansa med dig. Min förhoppning är att du alltmer ska hitta din dina toner, din takt och dina rörelser och känna vila och tillfredställelse i dem. Min ambition är att leda till tonerna som berör, till det som är äkta och innerligt. Det är min rörelse i dans.

( ur boken Dansa med universum av AnneLi Amilon)

Författarintervju

Författarintervju 
Berätta om din bok "Dansa med universum".
Boken Dansa med universum vill röra vid den innersta längtan som finns i varje människa att leva sant äkta och innerligt. Under mina drygt 18 år som präst i Svenska kyrkan har jag träffat säkert tusentals människor och dessa möten har gjort mig rik på erfarenheter. Jag har försökt samla en del av dessa erfarenheter i den här boken som är tänkt att ha med sig på sin livsresa. Den är enkel och lättläst men berör livets stora frågor. Men boken är inte skriven utifrån att jag är präst, utan utifrån att jag är människa, och man behöver inte dela min tro för att kunna läsa boken. Det är min övertygelse att det inom varje människa finns något ”heligt” och unikt som är vår egen unika essens. När vi står i kontakt med vår essens leder det till insikter som befriar och som får oss att dansa i takt med dem vi är. Vi blir sanna mot oss själva. Vi blir äkta människor. Det blir lättare att göra val i livet som leder oss mot sann tillfredsställelse, att lägga kraften rätt och att känna mening i livet.

Hur kom boken till?
Boken kom till utifrån en längtan att dela med mig av mina erfarenheter och tankar och att leda läsaren in mot mitten av sitt ”sanna jag” för att kunna leva ett liv utifrån den man verkligen är, äkta och innerligt, vilket är min erfarenhet att många längtar efter. Att skriva boken var enkelt i ett första skede det kändes som om jag bara ”tankade ned” det jag ville förmedla. Det som tog tid var att presentera tankarna på ett enkelt och lättläst sätt och få boken att ljuda av mina toner, så att det verkligen skulle kännas att det jag skriver kommer från mig själv, äkta och innerligt utan att för den skull bli alltför privat.

Vad får dig att vilja skriva. Vad inspirerar dig?
Min inspiration får jag av livet självt och av att leva i livet fullt ut med allt vad det innebär och av att möta andra människor. En stor inspirationskälla är mina barn som ständigt leder mig till tonerna i mitt inre som vill försätta mig i ett sinnestillstånd av lekfullhet och dans, men också mötena med alla de fantastiska människor jag fått ynnesten att möta genom åren både privat och i mitt arbete som präst.
Hur reagerar din omgivning på ditt författarskap?
Det är min tredje bok och därför är min omgivning ganska van vid det här laget vid att jag skriver, men det känns på många sätt som min första bok eftersom den är mycket mer utlämnande och personlig än de böcker jag skrivit tidigare och den berör även min personliga utveckling och bjuder på både lyckokast och tillkortakommanden.


Skriver du på något nytt nu?
Inte för tillfället men jag har en del idéer och utkast till kommande böcker!
Har du tips eller idéer till andra som vill skriva en bok?
Börja skriv det du vill förmedla och strunta i hur det blir vid ett första utkast. Redigera och fixa till kan du alltid hålla på med efteråt och kanske även få hjälp med. Det viktiga är att inte störa den kreativa processen i det första skedet utan att förmedla det som kommer till dig och som du vill ge. Det är din gåva till världen.


Vilka vill du helst ska läsa din bok och varför ska man läsa den?

Boken är en ”Må-bra-bok” som vill leda läsaren ”att vara i dans”. Ju mer vi blir medvetna om vår längtan och vilja och lyssnar till vårt inre, ju mer vi stärks i vår självkänsla och självkännedom och tar ansvar för våra insikter, desto oftare kan vi vara i dans. Det betyder inte att våra liv är utan svårigheter, inte heller att vi aldrig mer kommer att känna oss ledsna, osäkra, vilsna, sårbara eller tvivlande. Det är en del av att vara människa. Men vi står tryggare i oss själva när vi innerligt har tillgång till oss själva och är äkta. Boken är till för den som vill arbeta med sig själv
och din egen personliga utveckling, alltså det femte steget i Maslows behovstrappa men också känner en längtan att ta”det sjätte steget”, det osynliga steg som öppnar oss mot himlarna och storheten i att vara människa och som får oss att vara i dans med hela universum.


http://www.vulkanmedia.se/forfattarintervjuer/dansa-med-universum-av-anneli-amilon/#.dpuf

Steg som leder dig i dans

Sex steg som leder dig i dans (ur boken ”Dansa med universum”) 1. (NÄRING)-Lyssna till dina egna behov och till dina inre toner som vill leda dig i dans! Ge tid för meditation och stilla stunder… 2. (TRYGGHET)-Bli närvarande i din kropp och bejaka dina känslor och din sinnlighet! Tillåt dina känslor och upplevelser komma dig nära utan att värdera dem. Famna det som är i den trygghet som din egen närvaro kan ge… 3. (KÄRLEK, GEMENSKAP och MEDVETNA VAL)-Tacka medvetet JA till det som vill dansa i dig och träd in i ”den nya världen ”Umgås med dig själv och lär dig dansa i din egen takt utifrån det som är äkta och innerligt och sök dig till sammanhang där du känner samhörighet med tonerna, ta ansvar för den du är och det som som vill dansa i dig… 4. (UPPSKATTNING) -Vänd blicken inåt! När du vänder blicken inåt får du all bekräftelse du behöver för att vara den du är och vara i dans med den du är… 5. (SJÄLVFÖRVERKLIGANDE)-Var i dansens flöde! Kärlek är dansens livskraft, dess syre, puls och hjärtslag. Lev ett liv utifrån den du verkligen är med kärlek som livskraft… Det sjätte steget= danssteget… 6. (PAX- BALANS-SINNESFRID)-Överlämna dig till flödet och lev det sjätte steget! Du kan leva ett liv utifrån den du är i dans med universum…