Steg som leder dig i dans

Sex steg som leder dig i dans (ur boken ”Dansa med universum”) 1. (NÄRING)-Lyssna till dina egna behov och till dina inre toner som vill leda dig i dans! Ge tid för meditation och stilla stunder… 2. (TRYGGHET)-Bli närvarande i din kropp och bejaka dina känslor och din sinnlighet! Tillåt dina känslor och upplevelser komma dig nära utan att värdera dem. Famna det som är i den trygghet som din egen närvaro kan ge… 3. (KÄRLEK, GEMENSKAP och MEDVETNA VAL)-Tacka medvetet JA till det som vill dansa i dig och träd in i ”den nya världen ”Umgås med dig själv och lär dig dansa i din egen takt utifrån det som är äkta och innerligt och sök dig till sammanhang där du känner samhörighet med tonerna, ta ansvar för den du är och det som som vill dansa i dig… 4. (UPPSKATTNING) -Vänd blicken inåt! När du vänder blicken inåt får du all bekräftelse du behöver för att vara den du är och vara i dans med den du är… 5. (SJÄLVFÖRVERKLIGANDE)-Var i dansens flöde! Kärlek är dansens livskraft, dess syre, puls och hjärtslag. Lev ett liv utifrån den du verkligen är med kärlek som livskraft… Det sjätte steget= danssteget… 6. (PAX- BALANS-SINNESFRID)-Överlämna dig till flödet och lev det sjätte steget! Du kan leva ett liv utifrån den du är i dans med universum…
1 Merike Hellström:

skriven

Mycket givande! Fantastiskt!
Med varma hälsningar,
Merike Hellström

Svar: Tack Merike! Ljus och kärlek till Dig! <3
AnneLi Amilon

Kommentera här: