Berättelsen om Sanden och om att finna sin sanna identitet…

 
En flod, från sin källa i avlägsna berg, hade under sin färd tagit sig fram över de mest skiftande landskap man kan tänka sig, högplatåer, trånga raviner, djupa dalar och vida slätter när den till sist nådde öknen, ökensanden. På samma sätt som den under sin färd hade tagit sig fram över alla andra hinder, försökte floden nu också ta sig över detta, men när den rann in i sanden, upptäckte den att dess vatten försvann. Den var övertygad om att dess öde var att ta sig över denna öken och så fanns det inget sätt, ingen väg! Då hörde den en fördold röst, en viskning, som kom från öknen själv: ”Vinden tar sig över öknen, och det kan också floden.” Floden invände att hur den än försökte sögs den bara upp. Att vinden kunde flyga och att det var därför den kunde ta sig över öknen. ”Genom att fara runt i gamla invanda mönster kan du inte komma över. Du kommer antingen försvinna eller bli ett träsk. Du måste tillåta vinden att bära dig över till ditt mål.” ”Men hur skulle det gå till?” ”Genom att du tillåter dig själv att bli ett med vinden.” Denna tanke var oacceptabel för floden. När allt kommer omkring hade den aldrig behövt släppa taget om sig själv förut. Den ville inte förlora sin identitet. När den väl hade släppt taget, hur skulle den kunna vara säker på att återvinna den igen?” ”Vinden, sa sanden, tar upp vatten och bär det över öknen. Det är inget konstigt alls. Den låter den sedan falla som regn och vattnet bli till flod igen.” ”Hur kan jag veta att detta är sant?” ”Du behöver lita till att det är så om inte kan du inte bli annat än ett träsk och det kan ta många, många år och det är sannerligen inte detsamma som en flod.” ”Men kan jag inte förbli samma flod som jag är i dag?” ”I ingetdera av fallen kan du det! Din essentiella del, din verkliga del, bärs iväg och bildar en flod igen. Du kommer att kallas detsamma som du gör i dag eftersom du inte vet vilken del av dig som är den egentliga, den verkliga.” När floden hörde detta, började något röra sig djupt inne i den, en genklang. Vagt mindes den ett tillstånd när den – eller någon del av den– hade famnats av vinden. Den förstod också intuitivt – eller gjorde den? – att detta var det rätta, inte nödvändigtvis det uppenbara, men det enda verkliga och riktiga, att göra. Och floden släppte taget och lät sin vattenånga stiga in i vindens famn! som bar den, försiktigt och med lätthet, uppåt… och iväg! När de nådde toppen av ett berg, många, många mil bort lät vinden den mjukt falla som regn som vattnar den torra marken. Och eftersom floden haft sina tvivel kunde den minnas, i sitt sinne, detaljerna i erfarenheten den gjort frågade den sanden. ”Hur kunde du veta allt detta” och sanden viskade: ”Sanden, sträcker sig från flodstranden hela vägen till bergen och ser det hända varje dag” Och det är därför man brukar säga att den väg som livets flod kommer att ta, på sin färd, står skrivet i sanden.

Dans och Existentiell Hälsa

 
 
 
 
Begreppet Existentiell Hälsa har börjat användas mer frekvent på senare tid. Världshälsoorganisationen WHO, använder sig av det och nämner några faktorer som hör samman med att uppleva sig ha god existentiell hälsa:

Mening
Människan är en meningsskapande varelse och behöver hitta en mening och uppgift som får henne att känna att hon ingår som en del i en helhet, ett sammanhang. En personlig tro är viktigt för den existentiella hälsan, den behöver inte vara religiös men vila på en solid värdegrund

Andlighet
Forskare menar idag att de människor som upplever sig mår bra har hittat en treenig balans mellan 1) intellektuell stimulans och utveckling, 2) förmågan att förstå och tolka sina känslor och 3) medvetenhet om att ingå i något större, en andlig erfarenhet. Att få utveckla denna andliga intelligens är också en mänsklig rättighet. Att utveckla sin andliga intelligens kan man göra på många sätt: Ge sig tid i naturen, i bön och meditationen, en stunds tystnad och sinnesro i vardagen etc.

Tro
Att kunna känna och uppleva förundran i tillvaron och känna tacksamhet och rikedom i vardagens små ting, naturen, konst poesi kan ge en hoppfull optimism också när livet inte blir som man tänkt.

Det här är den MAT och den näring vi behöver plus en ytterligare komponent:
 
HELHET: Att tankar, känslor, handlingar, kropp, psyke och 
 
det andliga är en enhet och hänger ihop. Kropp, Själ och Ande bildar en TREENIGHET. Det hjälper oss att vara tillfreds och känna ett inre lugn. Vi behöver ett holistiskt perspektiv.

Vi behöver bygga upp en existentiell grundkondition för att må bra och underhålla den. Precis som kroppen behöver sättas i rörelse behöver själen gymnastik. Det är därför cirkeldans är så bra! När vi dansar i cirkel ger vi både kropp och själ MAT. Cirkeln är en uråldrig symbol för HELHET. Förutom att det är roligt att dansa, så hände en massa bra saker. Vi får nya celler och hjärnceller när vi dansar. Vi mår bra av den sociala närheten av att dansa tillsammans med andra människor. Inom forskningen har man börjat uppmärksammat dansen och musiken läkande och helande förmåga. Dansen når vårt medvetande på ett plan som är djupare än orden kan förmå, den påverkar inlärning ökar empatin och kan minska smärta.Tack vare det ökade vetenskapliga intresset för dans och dansterapi har dansen även blivit mer accepterad som behandlingsform. Det dansas med patienter med depression, stressrelaterad smärta, vid borderline-störningar, adhd, vid inlärnings- och koncentrationsbesvär, demens och stressrelaterade symptom. Även inom skolan har dansmatematik introducerats som en metod för att öka och underlätta inlärning. Redan under andra världskriget började man i USA använda dansterapi när krigsveteraner behövde hjälp med att bearbeta krigstrauman. Patienterna fick, tillsammans med en terapeut, fritt ge uttryck för känslor och tankar i improviserad dans. Med hjälp av dansen, musiken och även bilder, kunde patienterna få avlastning och distraktion från negativa minnen och känslor, vilket ingen verbal behandling hade kunnat åstadkomma. Man märkte att det icke-verbala inslaget i metoderna hade bättre effekt än enbart ordbaserad behandling. De dansande rörelseuttrycken gjorde patienterna lugna och gav dem redskap för egenkontroll.

I cirkeldansen så stimuleras vårt IQ, EQ och SQ:
IQ- det kräver koncentration och uppmärksamhet att lära in steg och att dansa tillsammans med andra,vår finmotorik utvecklas
EQ- musiken och rytmen för oss i kontakt med våra känslor. Vi håller varandra i hand i flera danser, det taktila sinnet stärks.
SQ- vår andliga intelligens stimuleras av dansen. Cirkeldans leder oss bakåt genom historien och olika traditioner och kan även ha rituell karaktär. Dansen har i alla tider fått stå som symbol för det som vi människor inte alltid kunnat greppa eller förstå och kan fylla en meningsbärande funktion. Cirkeldansen kan öppna oss mot himlarna och storheten i att vara människa få oss att dansa med hela universum.