Dans och Existentiell Hälsa

 
 
 
 
Begreppet Existentiell Hälsa har börjat användas mer frekvent på senare tid. Världshälsoorganisationen WHO, använder sig av det och nämner några faktorer som hör samman med att uppleva sig ha god existentiell hälsa:

Mening
Människan är en meningsskapande varelse och behöver hitta en mening och uppgift som får henne att känna att hon ingår som en del i en helhet, ett sammanhang. En personlig tro är viktigt för den existentiella hälsan, den behöver inte vara religiös men vila på en solid värdegrund

Andlighet
Forskare menar idag att de människor som upplever sig mår bra har hittat en treenig balans mellan 1) intellektuell stimulans och utveckling, 2) förmågan att förstå och tolka sina känslor och 3) medvetenhet om att ingå i något större, en andlig erfarenhet. Att få utveckla denna andliga intelligens är också en mänsklig rättighet. Att utveckla sin andliga intelligens kan man göra på många sätt: Ge sig tid i naturen, i bön och meditationen, en stunds tystnad och sinnesro i vardagen etc.

Tro
Att kunna känna och uppleva förundran i tillvaron och känna tacksamhet och rikedom i vardagens små ting, naturen, konst poesi kan ge en hoppfull optimism också när livet inte blir som man tänkt.

Det här är den MAT och den näring vi behöver plus en ytterligare komponent:
 
HELHET: Att tankar, känslor, handlingar, kropp, psyke och 
 
det andliga är en enhet och hänger ihop. Kropp, Själ och Ande bildar en TREENIGHET. Det hjälper oss att vara tillfreds och känna ett inre lugn. Vi behöver ett holistiskt perspektiv.

Vi behöver bygga upp en existentiell grundkondition för att må bra och underhålla den. Precis som kroppen behöver sättas i rörelse behöver själen gymnastik. Det är därför cirkeldans är så bra! När vi dansar i cirkel ger vi både kropp och själ MAT. Cirkeln är en uråldrig symbol för HELHET. Förutom att det är roligt att dansa, så hände en massa bra saker. Vi får nya celler och hjärnceller när vi dansar. Vi mår bra av den sociala närheten av att dansa tillsammans med andra människor. Inom forskningen har man börjat uppmärksammat dansen och musiken läkande och helande förmåga. Dansen når vårt medvetande på ett plan som är djupare än orden kan förmå, den påverkar inlärning ökar empatin och kan minska smärta.Tack vare det ökade vetenskapliga intresset för dans och dansterapi har dansen även blivit mer accepterad som behandlingsform. Det dansas med patienter med depression, stressrelaterad smärta, vid borderline-störningar, adhd, vid inlärnings- och koncentrationsbesvär, demens och stressrelaterade symptom. Även inom skolan har dansmatematik introducerats som en metod för att öka och underlätta inlärning. Redan under andra världskriget började man i USA använda dansterapi när krigsveteraner behövde hjälp med att bearbeta krigstrauman. Patienterna fick, tillsammans med en terapeut, fritt ge uttryck för känslor och tankar i improviserad dans. Med hjälp av dansen, musiken och även bilder, kunde patienterna få avlastning och distraktion från negativa minnen och känslor, vilket ingen verbal behandling hade kunnat åstadkomma. Man märkte att det icke-verbala inslaget i metoderna hade bättre effekt än enbart ordbaserad behandling. De dansande rörelseuttrycken gjorde patienterna lugna och gav dem redskap för egenkontroll.

I cirkeldansen så stimuleras vårt IQ, EQ och SQ:
IQ- det kräver koncentration och uppmärksamhet att lära in steg och att dansa tillsammans med andra,vår finmotorik utvecklas
EQ- musiken och rytmen för oss i kontakt med våra känslor. Vi håller varandra i hand i flera danser, det taktila sinnet stärks.
SQ- vår andliga intelligens stimuleras av dansen. Cirkeldans leder oss bakåt genom historien och olika traditioner och kan även ha rituell karaktär. Dansen har i alla tider fått stå som symbol för det som vi människor inte alltid kunnat greppa eller förstå och kan fylla en meningsbärande funktion. Cirkeldansen kan öppna oss mot himlarna och storheten i att vara människa få oss att dansa med hela universum.

Kommentera här: