Trädgårdsmästarens dotter

Jag växte upp på landet tillsammans med min mamma, mormor och morfar. Min morfar var trädgårdsmästare och tillbringade det mesta av sin tid ute i guds fria natur. Min mamma som var ung när hon fick mig fortsatte vidareutbilda sig på högskola och jag var ute med morfar om dagarna det mesta av tiden, om inte mormor ropade in mig för att baka bröd eller tillaga någon maträtt. Jag älskade att vara ute med morfar lika mycket som jag älskade att laga mat och vara med mormor. Hon lagade all mat från grunden. Det kött vi åt köptes direkt från bonden liksom äggen innan vi själv skaffade höns. Jag var inte gammal när jag satte min första deg, inte heller när jag skalade min första potatis. För mig har det varit viktigt att ge denna delaktighet i matlagning vidare till mina barn även om vi inte bor lika lantligt som när jag själv växte upp.

På kvällarna när mamma kom hem samlades vi vid matbordet i köket, alla fick berätta om sin dag och bordsgemenskapen var en central punkt under mina tidiga uppväxtår. På kvällen läste mamma berättelse ur böcker för mig och fantasin och berättarglädjen är också den något som jag burit med mig från min uppväxt, liksom intresset för att läsa och skriva.

Naturen har en viktig plats i mitt liv, långpromenader och utomhusvistelse är viktigt för mitt välmående liksom dans och andlighet som funnits med redan från barndomen. Söndagsskolan och kyrkan blev en viktig plats för mig att fundera kring det där stora begreppet som de vuxna kallade GUD. En gång i veckan skjutsade morfar mig till Lund där jag dansade jazzbalett. Min danska dansfröken blev snabbt en förebild som jag beundrade och ville efterlikna. Jag minns henne som levande, varm, kreativ och stark men ändå kontrollerad. Hon är urbilden för en dansande ledsagarinna, en av de bilder jag idag bär som en grund för min sinnebild av ett äkta och autentiskt ledarskap. Men även min mormor, mamma och min morfar tjänar som förebilder tillsammans med min ”Momma och Momme” som var min mormors mor och far.

Jag kan se i efterhand hur min uppväxt lade grund för det holistiska tänkande jag bär med mig och som idag är så viktigt för mig, där kropp, själ och ande är en helhet och där alla tre aspekterna måste beaktas och vara i balans för att jag ska må bra. Holistisk hälsa är ett viktigt ord för mig och naturen en påfyllnad både för kroppen och själen och den är också ett andligt rum för mig. Att medvetet ta del av de fyra elementen i form av eld, luft, vind och vatten har blivit alltmer nödvändigt för mig, ju äldre jag blir. Det är där min själs fågel kan flyga fritt och jag får tid att lyssna till min inre röst. Jag känner mig ofta både andligt och jordiskt som trädgårdsmästarens dotter som i tacksamhet får ta del av det jorden frambringar. När kropp, själ och ande är i balans dansar jag med hela universum.

Bilden är från Rosendals trädgård på Djurgården

Kommentera här: