Några positiva hälsoeffekter av dans

 
Dans hjälper ditt hjärta-Studier har visat att dans kombinerat med andnings-övningar för bättrade din hjärthälsa.
 
Dans förbättrar minnet- Dans förbättrar ditt minne. Dansträning kan återställa förlust av hippocampusvolym – det område av hjärnan som styr minnet. Dans hjälper till att förebygga effekterna av Alzheimers och andra former av demens. Det har också visat sig att personer med Alzheimers sjukdom kan återfå bortträngda minnen när de dansar till musik som de brukade känna igen.Genom dansa kan du utmana ditt sinne och stimulera hjärnans aktivitet.
 
Dans förbättrar din flexibilitet, styrka och uthållighet- Även dans i liten skala kräver en stor mängd av flexibilitet, styrka och uthållighet som som visat sig ge resultat även psykiskt och mentalt.
 
Dans får dig att känna dig lycklig- Dans är något som praktiskt taget alla kan utöva oavsett ålder kön och språk. Det har visat sig i studier att dans hjälper vid förebyggande av mild depression. Leende och skratt under dans är helt naturligt och en ofta förekommande biverkning vid dansutövande!
 
Dans hjälper dig att bli av med stress och negativa tankar-Dansrörelse minskar stress genom att reglera serotonin- och dopaminnivåer i kroppen.
 
Dans är en social aktivitet som förbättrar självförtroende och självkänsla: Varje gång du lär dig ett nytt danssteg upplever du en ökad tilltron på dig själv och till din egen förmåga och dina energinivåer i kroppen stiger. Ökat självförtroende på ett område överförs gärna till andra delar av livet!
 
 

Kommentera här: