Keep the channel open


"There is a vitality, a life force, an energy, a quickening that is translated through you into action, and because there is only one of you in all of time, this expression is unique. And if you block it, it will never exist through any other medium, and be lost. The world will not have it.

It is not your business to determine how good it is, nor how valuable, nor how it compares with other expressions. It is your business to keep it yours, clearly and directly, to keep the channel open. 

You do not even have to believe in yourself or your work. You have to keep open and aware directly to the urge that motivates you. Keep the channel open."

Martha Graham
In"Dance to the Piper"
 
 
 
 
 

Sacred Dance

 
Cirkeln är en uråldrig symbol för helhet. I keltisk tradition användes cirkeln medvetet för att frigöra kraft och ge den gudomliga kärlekenmöjlighet att ”omcirkla” en människa i en böneform som kallas Caim. Man rörde sig då gärna tillsammans i cirkel. Cirkelns mittpunktrepresenterar det eviga varat och omkretsen som vi bildar är den skapande världen, men tanken är också att varje människa har en helig mittpunkt,ett kraftcentrum som hon kan verka utifrån. Kroppen och själen kan mötas och dansaren blir ett med den rytm som skapar universum. Att tänka kring sitt liv som cirkelrörelse ger ett nytt perspektiv. Det kan göra oss mera närvarande och nuvarande. Vi rör oss in mot cirkelns mitt mot oss själva mot det som är äkta och innerligt och utåt från vår egen mitt mot det som förenar oss med mänskligheten för att kunna vidga cirkeln mot omvärlden. 

Ett lyssnande ledarskap

 
I vår vardag rör vi oss  inom begränsade ramar: Vår vardag kräver i regel inte många varierade rörelser. Vi sitter  mycket; framför datorn, i bilen, på bussen osv. När vår rörelse är begränsad och vår vår kropp har ett begränsat rörelsemönster, så rör sig våra tankar  på samma sätt, i begränsade banor.
 
I Frigörande och helande dans rör vi oss rör vi kroppen i nya rörelsemönster, på sätt som vi kanske inte brukar. Genom att lyssna till vad kroppen vill, lyssnar inåt mot oss själva, till kroppens egen röst och vilja öppnar vi oss samtidigt för nya tankebanor och möjligheter… allt hör samman i en helhet.
 
Blockerad eller vilande energi kommer i rörelse. Närvaron i kroppen och nuet stärker kroppsmedvetandet. Kreativiteten vaknar till liv.  Du kommer närmre dina känslor och vågar tillåta och utrycka dem i och genom kroppens rörelse. Du lär dig leda dig själv genom att på djupet lyssna till dig själv. I och genom dansen utvecklar ett lyssnande ledarskap, både i relation till dig själv och i situationer du är satt att leda.