Några positiva hälsoeffekter av dans

 
Dans hjälper ditt hjärta-Studier har visat att dans kombinerat med andnings-övningar för bättrade din hjärthälsa.
 
Dans förbättrar minnet- Dans förbättrar ditt minne. Dansträning kan återställa förlust av hippocampusvolym – det område av hjärnan som styr minnet. Dans hjälper till att förebygga effekterna av Alzheimers och andra former av demens. Det har också visat sig att personer med Alzheimers sjukdom kan återfå bortträngda minnen när de dansar till musik som de brukade känna igen.Genom dansa kan du utmana ditt sinne och stimulera hjärnans aktivitet.
 
Dans förbättrar din flexibilitet, styrka och uthållighet- Även dans i liten skala kräver en stor mängd av flexibilitet, styrka och uthållighet som som visat sig ge resultat även psykiskt och mentalt.
 
Dans får dig att känna dig lycklig- Dans är något som praktiskt taget alla kan utöva oavsett ålder kön och språk. Det har visat sig i studier att dans hjälper vid förebyggande av mild depression. Leende och skratt under dans är helt naturligt och en ofta förekommande biverkning vid dansutövande!
 
Dans hjälper dig att bli av med stress och negativa tankar-Dansrörelse minskar stress genom att reglera serotonin- och dopaminnivåer i kroppen.
 
Dans är en social aktivitet som förbättrar självförtroende och självkänsla: Varje gång du lär dig ett nytt danssteg upplever du en ökad tilltron på dig själv och till din egen förmåga och dina energinivåer i kroppen stiger. Ökat självförtroende på ett område överförs gärna till andra delar av livet!
 
 

Ett förkroppsligat evangelium

Berättelser och berättande är en viktig del i mitt liv. Varje människa är en berättelse. Vi mår bra av att få bli lyssnade på, hörda och att få berätta om erfarenheter ur våra liv. Det är också en bearbetning. När jag arbetade som präst inom vård och omsorg på Östermalm, arbetade man aktivt med något som kallades de 6 s:en, där ett av dessa s handlade om att få summera sitt liv. Famna det i sin helhet, det mörka och det ljusa. Att innan vi släpper taget om detta jordeliv få famna sin berättelse, lägga pusslet. Du som lyssnar kanske inte förstår exakt vad det är du sitter och lyssnar till, en till synes alldaglig berättelse ur minnenas kavalkad kan vara just den berättelse som behövde få bli berättad. Du behöver inte värdera, inte ens försöka förstå, bara lyssna, ta emot berättelsen, finnas där.

Berättelsen om vårt liv bor i vår kropp. Det är kroppen som bär den åt oss. Ibland bär den på sorg och vrede och gömmer den på ställen som bara den vet, för att skydda oss. Den sorg som inte blir till tårar från ögonen får andra organ att gråta.

När jag leder ”Helande rörelse- i dans” använder jag mig gärna av berättelsens helande kraft. Ofta berättelser ur bibeln, som är en guldgruva att ösa ur vad gäller livsskildringar. Det är inga perfekta människor det berättas om, utan vanliga människor som försöker leva sina liv och tampas med svårigheter precis som vi också gör ibland. Att få gå in i berättelsen med hela vårt jag. Att låta berättelsen om Hagars liv, Rebecka eller någon annan bibelperson tangera mitt eget liv och mina livsfrågor samtidigt som jag är i rörelse, är kraftfullt och starkt och vi kan ibland överrumplas av våra egna reaktioner.


Att pröva ett nytt rörelsemönster, andas långt ned i kroppen, låta spänningar och låsningar släppa taget om kroppen kan vara omvälvande och förlösande. Det gör att det där som måste ut också kommer ut, bryter sig ut och ibland bara forsar ur oss- skratt, glädje, förundran, tacksamhet, sorg, vrede. För mig är det oftast bakåtböjningar av kroppen, när jag öppnar upp hjärtat som gör mig både stark och sårbar på samma gång. Jag blir berörd, och låter mig beröras. Att pröva nya rörelsemönster i en trygg gemenskap med andra öppnar upp för livskraften och glädjen i livet. Det är som om jag andas lättare, känner mig friare- friare i kroppen, friare i sinnet, i världen. Sanningar om mig själv kommer nära. När berättelsen blir kropp, förkroppsligas och berör mitt eget liv och min egen berättelse vävs den samman i en enda gemensam berättelse. Mitt liv bir en tråd i den stora livs-väven, som en del i en helhet som är helande för både kropp och sinne.
 

Dans och Existentiell Hälsa

 
 
 
 
Begreppet Existentiell Hälsa har börjat användas mer frekvent på senare tid. Världshälsoorganisationen WHO, använder sig av det och nämner några faktorer som hör samman med att uppleva sig ha god existentiell hälsa:

Mening
Människan är en meningsskapande varelse och behöver hitta en mening och uppgift som får henne att känna att hon ingår som en del i en helhet, ett sammanhang. En personlig tro är viktigt för den existentiella hälsan, den behöver inte vara religiös men vila på en solid värdegrund

Andlighet
Forskare menar idag att de människor som upplever sig mår bra har hittat en treenig balans mellan 1) intellektuell stimulans och utveckling, 2) förmågan att förstå och tolka sina känslor och 3) medvetenhet om att ingå i något större, en andlig erfarenhet. Att få utveckla denna andliga intelligens är också en mänsklig rättighet. Att utveckla sin andliga intelligens kan man göra på många sätt: Ge sig tid i naturen, i bön och meditationen, en stunds tystnad och sinnesro i vardagen etc.

Tro
Att kunna känna och uppleva förundran i tillvaron och känna tacksamhet och rikedom i vardagens små ting, naturen, konst poesi kan ge en hoppfull optimism också när livet inte blir som man tänkt.

Det här är den MAT och den näring vi behöver plus en ytterligare komponent:
 
HELHET: Att tankar, känslor, handlingar, kropp, psyke och 
 
det andliga är en enhet och hänger ihop. Kropp, Själ och Ande bildar en TREENIGHET. Det hjälper oss att vara tillfreds och känna ett inre lugn. Vi behöver ett holistiskt perspektiv.

Vi behöver bygga upp en existentiell grundkondition för att må bra och underhålla den. Precis som kroppen behöver sättas i rörelse behöver själen gymnastik. Det är därför cirkeldans är så bra! När vi dansar i cirkel ger vi både kropp och själ MAT. Cirkeln är en uråldrig symbol för HELHET. Förutom att det är roligt att dansa, så hände en massa bra saker. Vi får nya celler och hjärnceller när vi dansar. Vi mår bra av den sociala närheten av att dansa tillsammans med andra människor. Inom forskningen har man börjat uppmärksammat dansen och musiken läkande och helande förmåga. Dansen når vårt medvetande på ett plan som är djupare än orden kan förmå, den påverkar inlärning ökar empatin och kan minska smärta.Tack vare det ökade vetenskapliga intresset för dans och dansterapi har dansen även blivit mer accepterad som behandlingsform. Det dansas med patienter med depression, stressrelaterad smärta, vid borderline-störningar, adhd, vid inlärnings- och koncentrationsbesvär, demens och stressrelaterade symptom. Även inom skolan har dansmatematik introducerats som en metod för att öka och underlätta inlärning. Redan under andra världskriget började man i USA använda dansterapi när krigsveteraner behövde hjälp med att bearbeta krigstrauman. Patienterna fick, tillsammans med en terapeut, fritt ge uttryck för känslor och tankar i improviserad dans. Med hjälp av dansen, musiken och även bilder, kunde patienterna få avlastning och distraktion från negativa minnen och känslor, vilket ingen verbal behandling hade kunnat åstadkomma. Man märkte att det icke-verbala inslaget i metoderna hade bättre effekt än enbart ordbaserad behandling. De dansande rörelseuttrycken gjorde patienterna lugna och gav dem redskap för egenkontroll.

I cirkeldansen så stimuleras vårt IQ, EQ och SQ:
IQ- det kräver koncentration och uppmärksamhet att lära in steg och att dansa tillsammans med andra,vår finmotorik utvecklas
EQ- musiken och rytmen för oss i kontakt med våra känslor. Vi håller varandra i hand i flera danser, det taktila sinnet stärks.
SQ- vår andliga intelligens stimuleras av dansen. Cirkeldans leder oss bakåt genom historien och olika traditioner och kan även ha rituell karaktär. Dansen har i alla tider fått stå som symbol för det som vi människor inte alltid kunnat greppa eller förstå och kan fylla en meningsbärande funktion. Cirkeldansen kan öppna oss mot himlarna och storheten i att vara människa få oss att dansa med hela universum.