Toner i ditt inre

 

”Men min längtan har jag. Den är hel...”

Du har säkert liksom jag upplevt känslan av något som vibrerar djupt inom dig, som toner i ditt inre. Tonerna ger röst åt frågorna om livet, våra existentiella frågor. Det kan vara frågor som; Vad är meningen med mitt liv? Hur kan jag leva lycklig? Vart är jag på väg? Vad vill jag med resten av mitt liv? Tonerna väcker en längtan efter en fördjupad förståelse av oss själva och den tillvaro vi är satta att leva i.

Tonerna kommer från det som finns djupast i vårt inre och vill leda oss till sanningar om oss själva. Det är min övertygelse att det i varje människa finns något heligt och helt unikt, ett heligt jag, som inte får kränkas eller skadas, som är fridlyst mark. När jag använder ordet helig syftar jag inte på en religiös inriktning eller åskådning utan på en inre essens som finns i varje människa. När vi står i kontakt med vår essens leder det till insikter som befriar och som får oss att dansa i takt med dem vi är. Vi blir sanna mot oss själva. Vi blir äkta människor. Det blir lättare att göra val i livet som leder oss mot sann tillfredsställelse, att lägga kraften rätt och att känna mening i livet.

När vi vänder oss utåt mot vår omvärld möter vi dagligen åsikter och värderingar. En del av dem gör vi till våra egna och tillskriver vårt jag. När du vänder dig inåt och lyssnar till tonerna möter du insikter som befriar. Ju oftare vi lyssna till tonerna, desto lättare är det att känna igen dem. Den här boken vill leda dig till just dina inre unika toner, till din unika essens, till allt det som är heligt och vill dansa i dig och som vill få dig att vara i dans.

Jag bjuder dig som läsare att följa i en cirkelrörelse som likt en spiral leder inåt mot det som är äkta i dig. På detta sätt kan riktningen även röra sig utåt mot omvärlden och mot framtiden. De gamla grekerna använde sig av uttrycket känn dig själv. Det är vad denna rörelse syftar till. Det handlar på intet sätt om prestation, snarare om växande insik- ter och om att våga överlämna sig till allt det som vill dansa med dig. Min förhoppning är att du alltmer ska hitta din dina toner, din takt och dina rörelser och känna vila och tillfredställelse i dem. Min ambition är att leda till tonerna som berör, till det som är äkta och innerligt. Det är min rörelse i dans.

( ur boken Dansa med universum av AnneLi Amilon)