Lyssna till ditt hjärta
Kärlek är livets sätt att visa oss vilken väg vi ska gå. Vårt hjärta är vår bästa vägvisare. När hjärtat säger Nej! Stopp! Stanna! då behöver vi ta en paus och sluta upp att gå framåt, även om hjärnan manar oss att fortsätta. Vi behöver hitta en rastplats och lyssna noga. Då har hjärtat något väldigt viktigt att berätta som vi behöver visa respekt. När hjärtat säger JA! behöver vi gå steg i vår längtans riktning… men vi behöver inte ha bråttom. Vi kan skynda långsamt. Det är viktigt att fortsätta lyssna och ta sig tid för att förstå vad det är våra hjärtan säger ja till, vad vi verkligen längtar efter och behöver på djupet.

Det är inte enkelt att lyssna till sitt hjärta då vardagens stress, förväntningar och många ljud kan lägga sig som ett sorl och dämpa volymen. Vi hör inte riktigt vad det vill berätta men vi kan känna i hela kroppen att vårt hjärta vill oss någonting och pockar på vår uppmärksamhet. För att kunna lyssna till ditt hjärtas rytm behöver du ge dig själv tid för regelbundet återkommande ögonblick av medveten närvaro. Lägg handen på ditt hjärta, flytta fokus från huvud och tanke ned i din kropp. Lyssna till ditt hjärtas puls och rytm. Svaren du söker, vägledningen du behöver kommer till dig när du låter ditt hjärta leda dig. Lyssna, se dig omkring. Vad är det som behöver hända innan du tar nästa steg? Ska du kanske inte alls ta just det steget? Avvakta så känner du snart vad du ska göra istället, eller om du bara behövde en paus.

 När hjärtat säger Ja, fortsätt, ta steg i den riktningen, även om de är små. Så länge hjärtat ropar ja, fortsätt. Hjärtat kommer att leda dig på din väg, den som är rätt för dig, oavsett vad någon annan säger. Gör och var det du älskar. Visa ditt hjärta att du respekterar det. Och visa världen din kärlek. Det räcker med ditt varma leende, ett omtänksamt ord, en generös handling. Du har kärleken inom dig. Lyssna till den, den bär livet.
 
 
 

Meditation: Bli medveten om ditt hjärtas rytm. Lägg händerna mot hjärtat. Gunga kroppen lätt i takt till rytmen. Öva dig i att skala bort alla tankar och fokusera på kroppens lätta rörelse i takt med hjärtat. Lägg märke till vad som händer i kroppen, kommer någon känsla till dig? Tillåt det som behöver komma upp att vara utan att intellektualisera eller koppla det till en händelse eller fastna i tankar. Känn känslan, famna den och låt den sedan passera genom din kropp. Inga känslor är fula, de bara är. Famna dem i kärlek och respekt, släpp sedan taget. Det vi håller fast styr oss, det vi släpper taget om gör oss fria och öppnar oss för kärleken i våra liv.

 
 
 

”Lägger handen mot hjärtat och låter det leda mina val framöver... Hur man än vänder sig vänder man ryggen åt något. Min blick är vänd mot dans. Det är dansen och dansarna jag söker. Det som är på riktigt och de som vill leva på riktigt, utan masker och föreställningar... nära, nära sitt hjärta” (Dikten Mitt hjärtas slag av A. Amilon)