I dans...

Det finns ord inom dig
Ord som rymmer din längtan, dina drömmar,
Som bär kunskaper, visdomar och insikter
Ord som går bortom orden
Som det talade språket inte kan uttrycka…
Som inte går att formulera i meningar…
Men kroppen kan berätta om dem…

De finns bilder av Gud
Som är större än bilderna
Som går bortom föreställningar och bekännelser
Gud bortom Gud
Som inte går att fånga med penseldragen
Men kroppen kan måla dem…

Lägg handen mot hjärtat, känn pulsen och rytmen
Känn hur hela ditt inre vibrerar, hur tårna, fötterna, benen
mellangärdet, armarna, händerna
hals och huvud- hela din kropp, vill ge sig hän
Du möter något ursprungligt, ditt ursprung
Du möter den du är
En hemlighet djupt förborgad i dig
Du är rörelse och dans…
Allt är rörelse och dans…

Ur dikten ” I dans”
A.Amilon

Kommentera här: