Sacred Dance

 
Cirkeln är en uråldrig symbol för helhet. I keltisk tradition användes cirkeln medvetet för att frigöra kraft och ge den gudomliga kärlekenmöjlighet att ”omcirkla” en människa i en böneform som kallas Caim. Man rörde sig då gärna tillsammans i cirkel. Cirkelns mittpunktrepresenterar det eviga varat och omkretsen som vi bildar är den skapande världen, men tanken är också att varje människa har en helig mittpunkt,ett kraftcentrum som hon kan verka utifrån. Kroppen och själen kan mötas och dansaren blir ett med den rytm som skapar universum. Att tänka kring sitt liv som cirkelrörelse ger ett nytt perspektiv. Det kan göra oss mera närvarande och nuvarande. Vi rör oss in mot cirkelns mitt mot oss själva mot det som är äkta och innerligt och utåt från vår egen mitt mot det som förenar oss med mänskligheten för att kunna vidga cirkeln mot omvärlden. 

Kommentera här: