Ett lyssnande ledarskap

 
I vår vardag rör vi oss  inom begränsade ramar: Vår vardag kräver i regel inte många varierade rörelser. Vi sitter  mycket; framför datorn, i bilen, på bussen osv. När vår rörelse är begränsad och vår vår kropp har ett begränsat rörelsemönster, så rör sig våra tankar  på samma sätt, i begränsade banor.
 
I Frigörande och helande dans rör vi oss rör vi kroppen i nya rörelsemönster, på sätt som vi kanske inte brukar. Genom att lyssna till vad kroppen vill, lyssnar inåt mot oss själva, till kroppens egen röst och vilja öppnar vi oss samtidigt för nya tankebanor och möjligheter… allt hör samman i en helhet.
 
Blockerad eller vilande energi kommer i rörelse. Närvaron i kroppen och nuet stärker kroppsmedvetandet. Kreativiteten vaknar till liv.  Du kommer närmre dina känslor och vågar tillåta och utrycka dem i och genom kroppens rörelse. Du lär dig leda dig själv genom att på djupet lyssna till dig själv. I och genom dansen utvecklar ett lyssnande ledarskap, både i relation till dig själv och i situationer du är satt att leda.
 
 
 

Kommentera här: